Τα λάστιχα είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες της ασφάλειας των μετακινήσεών μας και φυσικά πρέπει να είναι πάντα σε καλή κατάσταση, τόσο σε ότι αφορά τις πιέσεις τους όσο και τη φθορά τους.

Το κλισέ θέλει τα λάστιχα να αλλάζουν τις πιο ψυχρές εποχές του χρόνου, όμως στην πράξη ο «κανόνας» αυτός δεν ισχύει. Και αυτό γιατί πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα αν τυχόν έχουν «πληγές» από κακή χρήση -π.χ. κοψίματα στα πλαϊνά τους από λακκούβα ή από πεζοδρόμιο είτε ανομοιόμορφη φθορά του πέλματος- ή λόγω χιλιομέτρων που έχουν διανύσει ή λόγω ηλικίας ή λόγω μείωσης του βάθος πέλματος.

Απόλυτοι κανόνες για την αλλαγή ελαστικών δεν υπάρχουν. Π.χ. ο νόμος θεωρεί ότι τα λάστιχα είναι ακατάλληλα αν το βάθος πέλματος είναι μικρότερο των 1,6 χιλιοστών, όμως η πράξη έχει δείξει πως καλό είναι να αντικαθίστανται -για λόγους ασφαλείας- όταν είναι μικρότερο των 4 χιλιοστών.


cnn.gr