Αναρτήθηκε σήμερα Τετάρτη 29 Ιουνίου η προκήρυξη της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας για την πλήρωση 53 θέσεων εργασίας με επιλογή ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και ωριαία αποζημίωση, για το χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως 31 Αυγούστου 2023.

Όσοι/ες επιθυμούν να προσληφθούν στις προκυρηχθείσες θέσεις καλούνται να υποβάλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (tyek.smya@haf.gr) σε μορφή αρχείου (pdf) της Σχολής ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα-ημερομηνία αποστολής) στη: ΣΜΥΑ Αεροδρόμιο Δεκελείας, λεωφόρος Τατοΐου ΤΚ 13671, εντός 10 ημερών από την δημοσίευση της προκήρυξης. Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής να γνωστοποιείται στη σχολή ο κωδικός αποστολής (tracking number).

Οι πληροφορίες παρέχονται από τη ΣΜΥΑ κάθε εργάσιμη ημέρα από 8:00- 14:00 στα τηλ. 210-8195165-69.


Πηγή