Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη πέντε ατόμων για τις θέσεις των διοικητών στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε Λέσβο, Σάμο, Κω, Λέρο και Φυλάκιο Εβρου.

Η απόφαση είναι του αρμόδιου υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη. «Απευθύνουμε ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή, επί θητεία, διάρκειας ενός (1) έτους, στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης : α) Φυλάκιο Έβρου, β) Κω, γ) Λέρου, δ)Σάμου και ε)Λέσβου» αναφέρει η προκήρυξη.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ:

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή στα ανωτέρω Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης πρέπει να είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση ή/και εξειδίκευση στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ:

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διοικητή στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης περιγράφονται στις διατάξεις των άρθρων 11 παρ.2 ,13 & 14 του ν.4375/2016 καθώς και στην 1/7433/15.4.2019(ΦΕΚ Β΄ 2219) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ:

Oι αποδοχές του Διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχουν καθοριστεί με την ΤΠ8/14424/3.11.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 601/4.11.2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση που ο Διοικητής είναι δημόσιος υπάλληλος, καταβάλλεται επίδομα ευθύνης Προϊσταμένου Διεύθυνσης, ο δε χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης.

Όσον αφορά στις αποδοχές των διοικητών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχουν καθοριστεί ως εξής: “Βασικός Μισθός: λαμβάνουν τις αποδοχές του Μ.Κ. 8 της Π.Ε. κατηγορίας (1.505 ευρώ)” και επίδομα θέσης ευθύνης ύψους 450 ευρώ, που αντιστοιχεί στο επίδομα που λαμβάνουν οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και οι προϊστάμενοι των πολιτικών γραφείων των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών. Στις αποδοχές αυτές προστίθενται επιπλέον επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθόριων περιοχών της τάξης των 100 ευρώ και μηνιαία οικογενειακή παροχή για ανήλικα τέκνα εάν υπάρχουν(70 ευρώ για 1 παιδί, 120 ευρώ για 2 παιδιά, 170 ευρώ για 3 παιδιά). Οι ανωτέρω αποδοχές υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα καθώς και σε κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών φορέων και στις λοιπές νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

aftodioikisi.gr