Μία ερευνητική πρόταση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καταθέτουν για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο δήμος Πύργου μαζί με μία επιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η πρόταση αφορά στην υλοποίηση ενός συστήματος έγκαιρης πρόγνωσης παράκτιας πλημμύρας στις εκβολές του Αλφειού, σε μια οριοθετημένη περιοχή εκατέρωθεν του ποταμού, μήκους περίπου οκτώ χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τον δήμο του Πύργου, «σκοπός του προτεινόμενου ερευνητικού έργου είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας και προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος παράκτιων περιοχών σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, με εφαρμογή στην εκβολή του ποταμού Αλφειού».


cnn.gr