Οι αρχικές αποφάσεις ένταξης των επενδυτικών σχεδίων εκδόθηκαν στο δεύτερο εξάμηνο του 2020

Παράταση 15 ημέρων για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής με τα οποία επιτυγχάνεται υλοποίηση του 20% του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου δίνεται στους δικαιούχους των περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων για το υπομέτρο 4.1 (Σχέδια βελτίωσης), του ΠΑΑ 2014-2020.

Η νέα προθεσμία υποβολής είναι η 15η Δεκεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεί Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥπΑΑΤ, σε αυτές τις δύο Περιφέρειες οι αρχικές αποφάσεις ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στο Υπομέτρο 4.1 εκδόθηκαν στο δεύτερο εξάμηνο του 2020 σε αντιδιαστολή με όλες τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας των οποίων οι αποφάσεις ένταξης υπεγράφησαν κατά το πρώτο εξάμηνο του ίδιου έτους.

in.gr