Έκκληση προς τα δημόσια νοσοκομεία να ενημερωθούν άμεσα, αναφορικά με τη λήξη ισχύος του άρθρου 7 του του Ν.4764/2020, για μηδενικό ΦΠΑ, στα εμβόλια και στα in vitro ιατροτεχνολογικά προϊόντα (I/Π) για τη νόσο COVID-19, απευθύνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (Σ.Ε.Ι.Β.).

Ο Σύνδεσμος, απέστειλε πρόσφατη επιστολή του προς τους Διοικητές των Υ.Πε, ζητώντας τους να ενημερωθούν άμεσα, καθώς το ζήτημα του μηδενικού ΦΠΑ στα παραπάνω σκευάσματα, αφορούσε εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές κοινοτικές Οδηγίες για τα διαγνωστικά Ι/ΙΙ για την COVID-19.

Η εφαρμογή του νόμου έληξε στις 31.12.2022 και δεδομένου ότι δεν υπήρξε κάποια παράταση ισχύος του, τα προϊόντα αυτά έχουν επανέλθει στο προηγούμενο καθεστώς επιβάρυνσής τους με Φ.Π.Α. 6% και σε κάποιες ειδικές κατηγορίες με 13% και 24%. Παρόλα ταύτα, δεν έχει γίνει η αναμόρφωση των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων με την προσαύξηση του αναλογούντος από 1.1.2023 Φ.Π.Α., με αποτέλεσμα μέλη- εταιρείες του ΣΕΙΒ που προμηθεύουν το δημόσιο τομέα με in vitro διαγνωστικά Ι/Π για τη Covid-19, να συνεχίζουν να λαμβάνουν παραγγελίες και απαιτήσεις για τιμολόγηση βάσει των τελικών τιμών του προηγούμενου καθεστώτος, με απαλλαγή του Φ.Π.Α.

Σχετικά με τον Σ.Ε.Ι.Β.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) είναι ο μεγαλύτερος και παλαιότερος πανελλαδικός Σύνδεσμος των εταιρειών που διακινούν Επιστημονικά και Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (δηλαδή κάθε είδους υγειονομικό υλικό πλην φαρμάκων) στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ιδρύθηκε το 1986 και περιλαμβάνει σήμερα 175 μέλη, τα οποία απασχολούν πάνω από 5.000 εργαζομένους.


cnn.gr