Στα 67,2 εκατ. ευρώ ανήλθε η αξία των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, αυξανόμενη αισθητά σε σχέση με το 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021 όταν είχε ανέλθει σε 43,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας» στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022 οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα 54,7 εκατ. ευρώ, από 31,4 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021, 76,2 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021 και 80,4 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019.

Συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο 9μηνο 2022 ανήλθαν σε 3.702, από 2.624 στο 9μηνο 2021, έναντι 5.472 το 2020 και 6.067 στο 9μηνο 2019.


cnn.gr