Ο Δήμος Βριλησσίων επιδιώκει να σπάσει την συνήθεια να εξαρτάται από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους κυνηγώντας την ιδέα που θα τον κάνει …πλούσιο Δήμο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Βριλησσίων, επικεφαλής ομάδας 4 Δήμων (Βριλησσίων, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Χαϊδαρίου και Αλίμου), υπέβαλλε υποψηφιότητα στο European City Facility (EUCF) και πέτυχε να λάβει επιχορήγηση ύψους 60.000 ευρώ για την ανάπτυξη της επενδυτικής ιδέας «Προώθηση καθαρής κινητικότητας μέσω υποδομών πράσινου υδρογόνου».

Η πρόταση αυτή είναι από τις πρώτες στην Ελλάδα που περνάει επιτυχώς την αξιολόγηση και λαμβάνει την εν λόγω επιχορήγηση. Το EUCF είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία παροχής τεχνοοικονομικής υποστήριξης σε τοπικές αρχές για την προώθηση έργων βιώσιμης ενέργειας, με ιδιαίτερο ανταγωνισμό μεταξύ τον προτάσεων. Ενδεικτικά, η πρόταση του Δήμου Βριλησσίων βαθμολογήθηκε κοντά στο 90% για να εγκριθεί.

Η επενδυτική ιδέα της ομάδας Δήμων, με επικεφαλής τον Δήμο Βριλησσίων, προβλέπει την ανάπτυξη ενός αυτόνομου συστήματος παραγωγής πράσινου υδρογόνου μέσω τοπικής ηλεκτρόλυσης με χρήση φωτοβολταϊκής μονάδας (ένα σύστημα ανά Δήμο, συνολικά 4 συστήματα).

Το κάθε σύστημα θα συνδεθεί με έναν σταθμό ανεφοδιασμού υδρογόνου (H2) για απευθείας κατανάλωση από οχήματα, ενώ θα διαθέτει σύστημα αποθήκευσης για την περίσσεια παραγωγής. Το παραγόμενο υδρογόνο Η2, μέσω των 4 σταθμών ανεφοδιασμών, θα τροφοδοτείται σε:

 • Δημοτικά οχήματα (σάρωθρα, ποδήλατα, mini-bus, απορριμματοφόρα κ.λπ.) υδρογόνου τα οποία θα καλύπτουν τόσο τις ανάγκες κινητικότητας και μεταφορών των υπηρεσιών των Δήμων, όσο και των πολιτών.
 • ΙΧ οχήματα τεχνολογίας κυψελών καυσίμου υδρογόνου (FCH).

Η επιχορήγηση θα χρησιμοποιηθεί για τη μερική χρηματοδότηση των ακόλουθων μελετών για την ωρίμανση του έργου:

 • Τεχνοικονομικές και περιβαλλοντικές μελέτες
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου
 • Ανάλυση τεχνικών προδιαγραφών οχημάτων και H2.
 • Μελέτη νομικών απαιτήσεων
 • Μελέτη λήψης αποφάσεων

Ο Δήμος Βριλησσίων για την σύνταξη και υποβολή της παραπάνω επενδυτικής πρότασης  υποστηρίχθηκε από το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης (ΕΣΑΔ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Η παραπάνω πρόταση για την παραγωγή και χρήση υδρογόνου αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου σχεδιασμού για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 του Δήμου Βριλησσίων, όπως αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης (ΕΣΑΔ) ΕΜΠ μέσω του έργου C-Track 50, που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ορίζοντας 2020.

Λίγα λόγια για το EUCF (European City Facility)

Το EUCF είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την παροχή τεχνοοικονομικής υποστήριξης σε δημοτικές/τοπικές αρχές στο να αναπτύξουν και να ωριμάσουν επενδυτικές ιδέες για την επιτάχυνση έργων βιώσιμης ενέργειας.

Με τη μορφή επιχορήγησης έως 60.000 ευρώ, το EUCF χρηματοδοτεί υπηρεσίες και δραστηριότητες ωρίμανσης επενδυτικών ιδεών, όπως

 • (τεχνικές) μελέτες σκοπιμότητας,
 • νομικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές αναλύσεις,
 • αναλύσεις κινδύνου,
 • αναλύσεις αγοράς,
 • αναλύσεις ενδιαφερομένων, και
 • περαιτέρω υποστηρικτικά καθήκοντα.

Η επιχορήγηση δεν προορίζεται για άμεση χρηματοδότηση επενδύσεων αλλά για την ωρίμανση αυτών, καθώς οι Δήμοι συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις τεχνικής επάρκειας, ανθρώπινης στελέχωσης και οικονομικής αδυναμίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παροχή βοήθειας για έργα τα οποία δημιουργούν οικονομίες κλίμακας.

Η επιχορήγηση στοχεύει στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ανάπτυξης μιας επενδυτικής ιδέας, η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει την πρόσβαση σε πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία και πηγές (όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το ELENA, έως και εθνικές και ιδιωτικές επενδύσεις). Η συμμετοχής στο EUCF προϋποθέτει ότι οι προτεινόμενες μελέτες θα αφορούν έργα αειφορίας και πράσινης ενέργειας.

Η πρωτοβουλία «European City Facility – (EUCF)» χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση «Ορίζοντας 22020» (Horizon 2020)


Πηγή