Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) θα απασχολήσει το Περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας που συνεδριάζει την Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 και ώρα 14.00. 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη
δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr) και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming, από τον σύνδεσμο: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-11717

 Η Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του
Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη
δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), στις 07 Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 14:00, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις των αρ. 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α ́/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω
θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 05/2022 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ.
Σκιαδαρέση Σπυρίδωνα, σχετικά με την Ύδρευση πρώην Δήμου Λαρίσσου.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 06/2022 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα ΜΠΡΟΣΤΑ!» κ.
Κωστακόπουλου Χρήστου σχετικά με την κατασκευή του οδικού άξονα
Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 07/2022 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.
Μωραΐτη Νικολάου, σχετικά με τη στήριξη στα αιτήματα των αγροτών και
κτηνοτρόφων της περιοχής.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 08/2022 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ.
Μητρόπουλου Κωνσταντίνου σχετικά με τον κίνδυνο να μείνουν εκτός
Προγράμματος Νέων Γεωργών πολλοί παραγωγοί της Ηλείας –
Ερωτηματικά για τον ρόλο στελεχών της διοίκησης της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 09/2022 Επερώτησης της Περιφερειακής

Σελίδα 2 από 4
Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» κας
Γεωργακοπούλου – Μπάστα Δήμητρας σχετικά με την Εργολαβία
σιδηροδρομικής γραμμής από Αγ. Βασίλη – Ρίο – Πάτρα.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 10/2022 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ.
Κόντη Κωνσταντίνου σχετικά με την Ανακατασκευή Κολυμβητηρίου
Αγυιάς.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 11/2022 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ.
Μπράμου Παναγιώτη σχετικά με την παύση λειτουργίας Πεδίου Βολής
Τ.Κ. Παλαιοχωρίου Δήμου Πηνειού.

ΘΕΜΑ 1ο Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου για την
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.

(εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΕπΠ&ΦΠ (βάσει της υπ’ αρ.
02/2022 απόφασης της Επιτροπής),
Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος κ. Δημητρογιάννης Λάμπρος

ΘΕΜΑ 2ο

: Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2022.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας,
Έρευνας και Καινοτομίας
κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 3ο

: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού
μέλους και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης
Θεμάτων ΕΔΧ Αυτοκινήτων (Ν.1437/1984), στη χωρική
αρμοδιότητα της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

(εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
κα Σαλμά Μαρία )
ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας (τακτικού μέλους και αναπληρωτή),
προκειμένου να συγκροτηθεί, από το Λιμεναρχείο Πρέβεζας,
Επιτροπή για την εξέταση αιτημάτων για χορήγηση αδειών
θαλασσίων μέσων αναψυχής, όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 2
του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αριθ. 20 (ΦΕΚ
444Β ́/26-04-1999).

(εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
κα Σαλμά Μαρία )
ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Ηλείας
(τακτικού μέλους και αναπληρωτή), προκειμένου να συγκροτηθεί,
από το Λιμεναρχείο Κατακόλου, Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 35
του Αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων (ΦΕΚ 1929/τ.Β ́/30-05-
2018).

Σελίδα 3 από 4
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας
κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος)
Για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των περιφερειών, κατά το διάστημα εφαρμογής των
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α’
169), ισχύει η εγκύκλιος 642/2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming.
Σύνδεσμος: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-11717

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Ελλάδας

Μαρία Μπίλια

Ακολουθήστε το agrinio24.gr στο GoogleNews. Κάντε κλικ εδώ και κάντε εγγραφή!!

Για άρθρα που αναδημοσιεύονται και αναγράφεται η πηγή τους δεν φέρουμε καμμία ευθύνη, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.