«Για να ενώνουμε ευχές με πράξεις, ΜΑΖΙ & το 2016 θα χτίζουμε γέφυρες» Μήνυμα της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου για το 2016.