Από την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι αναρτήθηκε η Προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Wakeboard 2022, το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί στις 15 & 16 Οκτωβρίου στο προπονητικό κέντρο της ΕΟΘ -Σκι, στην τεχνητή λίμνη Στράτου Αγρινίου.

Οι αγώνες θα περιλαμβάνουν το Σάββατο 15/10 τους προκριματικούς και την Κυριακή 16/10 τους τελικούς του αγωνίσματος ανά κατηγορία. Το πρωτάθλημα συνδιοργανώνουν η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι και ο Δήμος Αγρινίου.

Η Προκήρυξη αναφέρει συγκεκριμένα:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Α) Όλοι οι αθλητές από κάθε αναγνωρισμένο Σωματείο μέλος της Ε.Ο.Θ. Σκι, εφ’ όσον δηλωθούν από το Σωματείο τους στο πλήρως συμπληρωμένο Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής 2022, πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (Δελτίο αθλητή – Ετήσια Συνδρομή Αθλητή και Παράβολο Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα).

Β) Οι αλλοδαποί αθλητές (εκτός συναγωνισμού για την Πανελλήνια κατάταξη)

Γ) Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα συμμετέχουν μόνο αθλητές των Σωματείων τα οποία έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Τα Σωματεία θα πρέπει να αποστείλουν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα στην Ε.Ο.Θ. Σκι, εγγράφως (με email ή fax) μέχρι 5 ημέρες πριν τον αγώνα (Δευτέρα 10/10/2022 ώρα 24:00). Από την Τρίτη 11/10/2022 (ώρα 00:01) οι συμμετοχές θα επιβαρυνθούν οικονομικά σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Τεχνικού Κανονισμού, με το ποσό των 10,00 ευρώ ανά αθλητή και ανά ημέρα καθυστέρησης μέχρι τις 12.00 π.μ. της 15/10/2022.

waterski.org.gr, kalyvia.gr