Δέκα (10) ακαδημαϊκά   ιδρύματα  και  βιομηχανίες  θα συνεργαστούν στο νέο ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ SBR (Smart Bone Regeneration -Έξυπνη Οστική Αναγέννηση) με στόχο τη βελτίωση των θεραπευτικών επιλογών για ασθενείς με μεγάλα οστικά ελλείμματα, μακρών οστών.

Το «έξυπνο» βιοδιασπώμενο υποκατάστατο οστού αρχικά θα λειτουργεί σαν ικρίωμα, θα βασίζεται σε πολυμερή παραγόμενα με τεχνολογία 3D-εκτύπωσης, και θα περιλαμβάνει προηγμένες τεχνολογίες ελεγχόμενης αποδέσμευσης βιο-ενεργών μορίων για επιτάχυνση της αναγέννησης των οστών.

Επιπλέον, καινοτόμες τεχνολογίες αισθητήρων θα επιτρέψουν την παρακολούθηση της μετεγχειρητικής πορείας επούλωσης, αντικαθιστώντας τις τακτικές ακτινοσκοπήσεις και την ανάγκη επεμβατικών εξετάσεων.

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε χρονικό  διάστημα  τεσσάρων  ετών  και  χρηματοδοτείται  με 6,4  εκατομμύρια  ευρώ  από  το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συντονιστές του έργου, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι ο Καθηγητής Ηλίας Παναγιωτόπουλος και η Καθηγήτρια Σοφία Αντιμησιάρη.

Στο πλαίσιο του παραπάνω ερευνητικού έργου οι δέκα ευρωπαϊκοί φορείς από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο συναντήθηκαν στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2020 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών για την επίσημη έναρξη του έργου.

dete.gr