Φρένο στη μάστιγα που ακούει στο όνομα «γυρισμένα» χιλιόμετρα επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση, καθώς πρόκειται για φαινόμενο που πλήττει σημαντικά τόσο τους καταναλωτές όσο και τα δημόσια ταμεία. Σήμερα εκτιμάται ότι τα Ι.Χ. που κυκλοφορούν με πλασματικά χιλιόμετρα στα κοντέρ τους κυμαίνονται μεταξύ 500.000 και 1 εκατ., με τους ιδιοκτήτες στην πλειονότητά τους να έχουν απόλυτη άγνοια της πραγματικής χιλιομετρικής εικόνας των οχημάτων τους.  Η μεγάλη απόκλιση στις εκτιμήσεις συνίσταται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα ή καταγραφή των περιπτώσεων.

Στην παρούσα φάση το υπ. Υποδομών στοχεύει να «παγιδεύσει» επιτήδειους εμπόρους εισαγόμενων μεταχειρισμένων Ι.Χ. και στη συνέχεια να τους καταλογίσει τσουχτερά πρόστιμα σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν εισάγει στη χώρα οχήματα με λιγότερα χιλιόμετρα απ’ ό,τι τα προμηθεύτηκαν στο εξωτερικό.  Σύμφωνα με το άρθρο 54 του νομοσχεδίου για τα υδατοδρόμια, δεν θα εκδίδεται καμία άδεια κυκλοφορίας σε εισαγόμενο όχημα στο οποίο διαπιστώνεται ανακολουθία χιλιομέτρων. Η νέα ρύθμιση εισάγει πρόσθετα έγγραφα για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας των εισαγόμενων οχημάτων, με στόχο να καθίσταται ευκολότερος ο έλεγχός τους αλλά και ο εντοπισμός σε πιθανή παρέμβαση των χιλιομέτρων. 

Το δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) της προηγούμενης χώρας προέλευσης, το τιμολόγιο αγοράς στο οποίο θα αναγράφονται τα διανυθέντα χιλιόμετρα, το πιστοποιητικό ταξινόμησης στο οποίο επίσης θα αναγράφονται τα διανυθέντα χιλιόμετρα κατά την ημερομηνία εισαγωγής του οχήματος αλλά και το ελληνικό δελτίο τεχνικού ελέγχου εφόσον απαιτείται από τη συχνότητα ελέγχου, θα είναι τα επίσημα έγγραφα που θα ελέγχουν τα στελέχη των κατά τόπους Διευθύνσεων Μεταφορών, προκειμένου να εγκρίνουν την έκδοση ή μη ελληνικής άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων. Πρακτικά, το δελτίο τεχνικού ελέγχου της χώρας προέλευσης είναι αυτό που περιορίζει την πιθανότητα παρέμβασης στα χιλιόμετρα. Μέχρι τώρα παρατηρούνταν ότι οι εν λόγω έμποροι παρενέβαιναν στα χιλιόμετρα ενός Ι.Χ. πριν από την εισαγωγή του ώστε να περιορίσουν και τους δασμούς που θα κληθούν να πληρώσουν. Ωστόσο, η υποχρέωση επίδειξης ιστορικού τεχνικών ελέγχων από τη χώρα προέλευσης κατά την εισαγωγή δεν αφήνει περιθώρια για χιλιομετρικές παρεμβάσεις πριν ή μετά την εισαγωγή. 

Αν διαπιστωθεί ανακολουθία χιλιομέτρων, τότε δεν ολοκληρώνεται η έκδοση της ελληνικής άδειας κυκλοφορίας και αποστέλλεται ενημερωτική έκθεση στην αρμόδια υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία επιβάλλει πρόστιμο στον εισαγωγέα του οχήματος, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός τριών ετών από την έκδοση της απόφασης επιβολής του ανωτέρω προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και μπορεί να φτάσει έως και 100.000 ευρώ.


kathimerini.gr