Έκπτωτη κηρύχθηκε από τη ΓΓΑ η διοίκηση της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας για παράνομη συμμετοχή σωματείων στις εκλογές για ανάδειξη ΔΣ.

Η απόφαση της ΓΓΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΑΝΔΡΈΑ ΠΑΠΑΝΔΡΈΟΥ 37
Τ.Θ. 15106, Τ.Κ.151 80, ΜΑΡΟΎΣΙ
EMAIL: daa@gga.gov.gr

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) Tου άρθρου 68 του Π.Δ. 4/2018 ( ΦΕΚ 7/Α΄/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει.
β) Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού…»
γ) Του άρθρου 109, του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
δ) Των άρθρων 42 και 43 (περ. α΄) του Ν. 4908/2022 (ΦΕΚ 52/Α΄/11-03-2022).
ε) Των παρ. 2 και 6, του άρθρου 14, του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 44 του Ν. 4908/2022
στ) Της παρ. 7, του άρθρου 3, του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/188484/6-5-2022 Απόφαση της Γ.Γ.Α. περί «Επικύρωσης καταλόγου σωματείων, εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ στις 17 Ιουνίου 2022».
3. Το υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/376503/03-08-2022 έγγραφο «Εξώδικη δήλωση-Πρόσκληση-Καταγγελία» του κ. Γεωργίου Σ. Κωστακόπουλου Δικηγόρου Αγρινίου, ως πληρεξουσίου των αθλητικών σωματείων «ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», «ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ», «ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» και «ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ» καθώς και των Παναγιώτη Τάγκαλο του Γεωργίου και Παναγιώτη Στεργίου του Κωνσταντίνου, περί έκπτωσης των επανεκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.
4. Τα από 6/12/2022 και 14/12/2022 απεσταλμένα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έγγραφα της Γ.Γ.Α. περί κλήσης σε ακρόαση της Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.
5. Την κατά τη διαδικασία ακρόασης διαπίστωση της μη εφαρμογής των προβλεπόμενων από τον.4726/2020 (ΦΕΚ 181/Α΄/18-09-2020) διατάξεων, κατά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών της 17ης Ιουνίου 2022.
6. Το γεγονός ότι το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ δεν προέβη, ως όφειλε, στην εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ Την έκπτωση όλων των παρακάτω μελών του εκλεγέντος από τις αρχαιρεσίες της 17ης Ιουνίου 2022 Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ:

– ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος)
– ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Α΄ Αντιπρόεδρος)
– ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Β΄ Αντιπρόεδρος)
– ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Γ΄ Αντιπρόεδρος)
– ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Γενικός Γραμματέας)
– ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ειδικός Γραμματέας)
– ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Ταμίας)
– ΚΑΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αναπληρωτής Ταμίας)
– ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Μέλος)
– ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Μέλος)
– ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Μέλος)
– ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΣ (Μέλος)
– ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Μέλος)
– ΣΤΑΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μέλος)
– ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (Μέλος)
Η έκπτωση γίνεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ακολουθεί η σχετική απόφαση: